czwartek, 3 marca 2016

Ważne informacje o postępowaniu sądowym w przypadku spraw karnych

Dla większości obywateli nie do pomyślenia wydaje się sytuacja, w której mieliby zatarg z prawem. Niestety czasem, pomimo tego, że z całej siły pragnęło się tego uniknąć potrzebny jest adwokat. Sprawy karne to część pracy prawników, dlatego to do nich trzeba udać się w takiej sytuacji po pomoc. Bynajmniej nie chodzi tu zawsze o umyślne przestępstwo, czasem toczy się przeciw człowiekowi jakaś sprawa karna nie do końca z winy oskarżonego. Przykładem może być nieumyślne spowodowanie śmierci na przykład poprzez potrącenie. Adwokat w takiej sprawie karnej ma za zadanie wybronienia pozwanego. Warto jednak całemu postępowaniu przypatrzeć się po kolei.

Słów kilka o postępowaniu przygotowawczym

 Ma ono miejsce, gdy zostanie wzniesiony zarzut (przykładowo przez ofiarę) do oskarżyciela lub w sytuacji, gdy prokuratura samodzielnie zbierze dowody uzasadniające konieczność rozpoczęcia postępowania karnego. Jest to także odpowiedni moment na gromadzenie dowodów przestępstwa poprzez między innymi spotkanie ze świadkami i wysłuchania ich wersji zdarzeń. Po tych przygotowaniach, jeśli zbierze się wystarczającą ilość dowodów sprawa karna przechodzi do kolejnego etapu, czyli do postępowania sądowego. Warto jednak dodać, że równocześnie, gdy pracuje prokuratura, również adwokat zbiera dowody przemawiające na korzyść swojego klienta. Tyle dygresji. Zatem, jak zostało już wyżej wspomniane, po zebranych dowodach rozpoczyna się kolejna faza przewodu sądowego.

O tym co dzieje się w postępowaniu sądowym

 Na tym etapie całość działań została przekazana sądowi. Prokurator powierzył wyższej instancji centrum dowodzenia, a sam zajmie się przedstawieniem dowodów przemawiających na niekorzyść oskarżonego podczas rozpraw ustalonych przez wymiar sprawiedliwości. Celem sprawy karnej toczonej przed sądem będzie uargumentowanie występku pozwanego (rzecz jasna w całym tym postępowaniu sprawy karnej adwokat, będzie starał się doprowadzić do oczyszczenia ze wszelkich zarzutów i uniewinnienia posądzonego). Ten etap kończy się odczytaniem wyroku. Jeśli byłby on na niekorzyść oskarżonego, to oczywiście przysługuje prawo do apelacji. Jeśli natomiast i sąd apelacyjny uzna winę pozwanego, to postępowanie sądowe przechodzi w postępowanie wykonawcze.

Wykonanie wyroku

 Gdy wyrok staje się prawomocny (nie ma już możliwości odwołania się od niego), to rozpoczyna się procedura wykonawcza, czyli tak na dobrą sprawę jest to nic innego, jak doprowadzenie do tego, by w jak najszybszym terminie kara została zrealizowana, rzecz jasna zgodnie z tym co postanowił sąd.
W takiej sytuacji nawet najlepszy adwokat sprawy karne nie odwróci biegu całej sprawy karnej.
 Jak widać całość postępowania sądowego nie wydaje się być niezwykle skomplikowane, ale na pewno jest bardzo stresujące. Nie ma sensu dawać rad, żeby uważać i starać się ze wszystkich sił nie mieć zatargu z prawem, bo jak pokazuje życie czasem sprawa karna toczy się przeciwko osobie bez wyraźnej jej winy. W takiej sytuacji koniecznie trzeba poszukać dobrego adwokata i razem z nim walczyć o niewinność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz