wtorek, 29 marca 2016

Księga wieczystaKsięgi wieczyste to rejestr nieruchomości . 

 

Każda posiadłość, działka posiada swoją księgę wieczystą, która jednoznacznie stwierdza, kto jest właścicielem danego terenu. Księgi wieczyste zawierają informacje o jej dokładnych wymiarach, nazwisko właściciela, obciążenia na niej ciążące i całe historia związana z formalnymi i prawnymi sprawami. Księgi wieczyste są jawne i każdy może mieć do nich dostęp. Od roku 2003 następuje informatyzacja ksiąg wieczystych. Już w tym roku do wszystkich ksiąg jest dostęp online. Na stronie Ministerstwa jest system dostępowy. 

 

Dostęp do systemu online możliwy jest poprzez stronę:     ekw.ms.gov.pl. 

 

Choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych.  Istnieją zasady ksiąg wieczystych. Pierwszą zasadą jest jawność formalna. Każdy może zapoznać się z informacjami mieszczącymi się w księdze wieczystej. Kolejną zasadą jest domniemanie prawdziwości ze stanem faktycznym. Przyjmuje się, że informacje, które zamieszczane są w księgach wieczystych są prawdziwe.  Zasada pierwszeństwo praw wpisanych mówi o tym, że wpisane informacje  do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi. Kolejną zasadą jest rękojmia wiary publicznej - spory rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Nieruchomości, które nie posiadają ksiąg wieczystych, prowadzi się tzw. zbiory dokumentów. Są w nich informacje o stanie własności i obciążenia. 

 


Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej?


Istnieje możliwość uzyskania odpisu danej księgi wieczystej. Należy jednak znać numer  danej nieruchomości i sporządzić odpowiedni wniosek. Wniosek musi zawierać nasze dane, oznaczenie sądu i wydziału wieczystoksięgowego oraz prośbę z konkretnym numerem księgi. Opłata za uzyskanie odpisu wynosi 6 złoty.  Dawniej na terenie Polski sprawy ksiąg wieczystych leżały w obowiązkach sądów grodzkich. Księgi wieczyste zawierają dane pochodzące z ewidencji gruntów , informacje o właścicielu,  ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz prawa ciążące na nieruchomości  i hipoteki. Wpisów do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy czyli referendarz sądowy. Jest to orzeczenie sądowe i podlega kontroli instancyjnej. 

 Interesuje Cię jakaś działka? Chciałbyś wykupić pustą kamienicę? Musisz wyszukać informacji na stronie Ministerstwa a później zdobyć kontakt do właściciela posiadłości. Takie uporządkowanie dotyczące prowadzenia ksiąg wieczystych jest bardzo pomocne dla inwestorów, pragnących inwestować w nieruchomości w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz