poniedziałek, 15 lutego 2016

Edukacja prawnaNawiązując do poprzedniego wpisu...

Razem z Ustawą o bezpłatnej obsłudze prawnej weszło też w życie kształcenie świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Będzie ono podstawą do późniejszych działań na rzecz pogłębiania wiedzy prawnej społeczeństwa. Odbywać się będą wykłady, na które wstęp będzie miał każdy. Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa będą bardzo pomocne. Edukacja młodzieży szkolnej i studentów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości uczy świadomości prawnej, pokazuje jakie przysługują nam prawa a jakie obowiązki. Jest to również zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Może być dla młodzieży skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem. Metody aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych mogą prowadzić do wzmocnienia siły przekazywanej wiedzy. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają bowiem studentom i uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. Ustawa Ministra Sprawiedliwości jest godna uwagi, warto ją zrealizować i wprowadzić do szkół lekcje z podstaw prawa. Znajomość tych podstaw to niezbędne minimum dla obywatela. Każdy przecież chce swobodnie poruszać się we współczesnym świecie. Warto być świadomym i uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa. Wykłady, spotkania, zajęcia będą prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Czy obsługa prawna obywateli jest ważna?

Kształcenie świadomości prawnej obywateli jest bardzo ważne. Każdy chce być świadomy przysługujących mu praw. Na takich warsztatach każdy dowie się co powinien zrobić w danej sytuacji. Jak postąpić  a jak nie postępować. Czym warto kierować się w wyborze adwokata i wiele wiele innych niezbędnych informacji, które przydadzą się każdemu obywatelowi. Wykłady będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Od których można się wiele nauczyć. Ciekawostkami prawnymi będą sypać z rękawa i z chęcią je wyjaśniać. Zachęcamy do pójścia na taki warsztat, zainteresowania się tematyką prawniczą. Czytania nie tylko tego bloga ale też wielu innych ciekawych poradników. Posiadanie świadomości prawnej jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz