poniedziałek, 15 lutego 2016

Bezpłatna pomoc prawna


Bariera finansowa stanowi duży problem w naszym kraju. Wielu osób nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych Kancelarii. I co w takiej sytuacji? Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło ustawę, którą podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i już od 1 stycznia 2016r. działa bezpłatna pomoc prawna. Na terenie całego kraju powstanie aż 1500 punktów z wyskowyspecjalizowanymi prawnikami. Stało się to za sprawą współpracy rządy, samorządów i organizacji pozarządowych.

Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. Daje to możliwość skorzystania z najlepszych adwokatów nawet tym mniej zamożnym obywatelom naszego kraju. Ustawa jest skierowana dla młodzieży do 26. Roku życia, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorów, którzy ukończyli 65 lat również dla kombatantów, weteranów, dla osób których dotknęła jakakolwiek katastrofa naturalna, klęska żywiołowa lub awaria techniczna. Ta nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobom fizycznym, które w okresie roku poprzedzającego otrzymywały świadczenia pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zdecydowano, że obniżona zostanie granica wieku dla seniorów – wcześniej wiek miał być wyższy. Pomoc ta to zadanie z zakresu administracji rządowej, przez co standardy jej udzielania będą jednolite. Będzie umożliwiało sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem. Zapewni także stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Kto będzie udzielał tej pomocy? 


Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Gdzie i w jakich godzinach?


Opisana powyżej pomoc prawna będzie udzielana w 1524 punktach na terenie całej Polski. Listę można spokojnie znaleźć w internecie. Pomoc tą będzie można uzyskać w zmiennych godzinach jednak nie mniej niż 5 razy w tygodniu. Dyżury będą trwały co najmniej 4 godziny dziennie.
Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, jest niekiedy jedynym wyjściem, z którego mogą skorzystać osoby ubogie.  W ustawie tej zawarta była też część dotycząca edukacji prawnej, ten aspekt opiszę w kolejnym wpisie. Zachęcam do czytania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz